Jaarplan 2021

4 | Jaarplan 2021 Activiteiten 2021 Jaarlijkse wijzigingsronde specifieke besluiten Zoals elk jaar inventariseert het CGS in 2021 de wensen van de wetenschap- pelijke verenigingen en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) om collegebesluiten aan te passen. Het CGS beoordeelt inkomende verzoeken en bundelt de wijzigingen die daaruit voortvloeien in een verzamelbesluit dat 1 januari 2022 in werking treedt. Een wijzigingsronde leidt er meestal toe dat het CGS enkele specifieke besluiten voor een specialisme of profiel integraal herziet. Dat zal ook in 2021 het geval zijn. Daarnaast betekenen tussentijdse grote aanpassingen van een landelijk opleidingsplan meestal dat ook het specifieke besluit voor dat specialisme/profiel integraal herzien moet worden. Hierbij wil het CGS de specifieke besluiten zoveel mogelijk op hoofdlijnen beschrijven. Het CGS verwacht in 2021 circa vijf specifieke besluiten in afstemming met de betreffende wetenschappelijke vereniging integraal te herzien en opnieuw vast te stellen. Aanpassing Kaderbesluit CGS De inventarisatie van gewenste wijzigingen van de regelgeving van het CGS heeft ook in 2020 plaatsgevonden. Dit leidt tot diverse aanpassingen van het Kaderbesluit CGS. Daarbij betrekt het CGS enkele inhoudelijke punten die het bij de eerste vaststelling van het Kaderbesluit in 2019 niet kon doorvoeren, omdat daarvoor nader onderzoek of overleg nodig was. De aanpassing van het Kaderbesluit CGS is nog gaande en zal in 2021 worden vastgesteld en in werking treden.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=